Byggritningar

bjälklag

V i utför ritningar till bygglov,mindre konstruktioner, relationsritningar, kontrollplaner , kostnadskalkyler ,brandkrav, energikrav och KA-uppdrag.  

Dessa ritningar utförs på data i 3D och 2D format.Går också att få ritningar handritade.Har ni pappersritningar kan ni få dessa i 3D format (digitalt format).Alla ritningar levereras på papper ,DWG- och PDF-format.Kan fås på cd-skiva.

Om ni har några frågor går det bra att ringa el. maila. Alla kostnadsförslag är gratis. 
Tel: 0532-510 51 
Mail: info@wsingfirma.se

Bygglov

Det börjar med att du tänker bygga något.... kanske ett nytt hus eller tillbyggnad. Enligt plan- och bygglagen, PBL, krävs normalt bygglov för detta.Men många vet inte att det för detta och ett antal andra byggåtgärder även krävs en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. 

Många småhusarbeten utförs utan en projektör blandas in.Ibland har byggherren bittert fått ångra detta. I vissa lägen är det ett uttalat krav på Europeisk konstruktionsstandard(EKS8) att arbetet ska föregås av projektering och bygga på bygghandlingar. Enligt EKS8 Avd. A ska en bärande konstruktion dock alltid utföras enligt upprättande bygghandlingar.

Bygganmälan

Bygganmälan ska således alltid göras även om åtgärderna är bygglovsbefriade i områdebestämmelser eller detaljplan. En bygganmälan ska göras om arbetena avser: 

Nya byggnader Tillbyggnader 

Bygglovspliktiga anläggningar 

Konstruktionsändringar 

Planlösningsändringar 

Nya eller väsentligt ändrade; hissar, eldstäder, rökkanaler, VA, ventilation 

Underhåll av särskilt värdefulla byggnader

Undantag från anmälningsplikt


Friggebo- åtgärder

Komplementbyggnader och tillbyggnader utanför samlad bebyggelse

Ekonomibyggnader utanför dp

Mindre anläggningar

Inre ändringar för stat och landsting

Hemliga anläggningar

Bygghandlingar

ritning

Ritningar(exempel)

Beskrivningar 

Uppgifter som behövs 


Motiv 

Situationsplan med plushöjder 

Fasadritningar 

Ändamål och användning 

Eventuell modell


Timmerhus

stuga
Vi har färdiga modeller av timmerstugor.Om ni har egna ideer hur stugan skall se ut,ritar vi upp stugan åt dig och lämnar ett kostnadsförslag. Timmret består av 120x190mm granstockar. se exempel.

Länkar