n

Nyheter

tulpaner
Skriven av Willy Sangwill  Mars 25, 2009

Enligt skatteverket får man avdrag för sotning ,när det gäller nya rotavdragen.Blanketer för rotavdrag kan beställas tidigast april-maj 2009. Nya regler införs 1juli 2009,då skall hantverkaren fakturera halva kostnaden på arbetet till fastighetsägaren

Skriven av Willy Sangwill  Juni11, 2009

Förslag till en ny campingplats och badplats i Edsleskog, Åmåls kommun.
Fakta :

Ny camping plats med ca 30 campingtomter.Total yta ca 8000m² Kostnad : ca 3,6milj. Tomten och stugorna  ingår ej i priset.
 

sommarkiosk 

hygienutrymmen 

lekplats 

grill 

Ny Badplats yta ca 6000m² tennisbana minigolf beachvolleyboll

tennisbana 

minigolf 

beachvolleyboll

Motivering:

Genom att lägga en campingplats kan gynna övrig handel i området.tex för det tilltänkta bageriet med servering i gamla affären. 

Sommarkiosken på campingområdet kommer att ge en bra service till badplatsen. Badplatsen i sin tur blir attraktivt för bostadområdet. Det blir lättare att få lediga tomterna bebyggda.

Badplatsområdet blir inte enbart för bad. Det kan användas till strövområde och avkoppling både för gamla och unga. Inom kort kommer ett förslag på hustyper för de lediga tomterna.

ny campingplats