TimmerstugorA015A-fotoTimmerstuga 15m²
Timmret består av 120x190  timmerstockar